Image by Lance Anderson

דונם מסחרי

נדל"ן מסחרי הינו נדל"ן שאינו מיועד למגורים וכולל משרדים וחנויות, מבני תעשייה ומפעלים,
תחנות דלק, בתי מלון, מחסנים ומגרשים.


עסקאות הנדל"ן המסחרי הן מורכבות יותר מעסקאות נדל"ן למגורים, אך בד בבד,
השקעה זו מניבה תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה במגורים. 

המחלקה המסחרית הוקמה בשל ביקושים גבוהים של יזמים ומשקיעים לשטחים מסחריים
בשנים האחרונות לאור חלופות ההשקעה הפחות רווחיות בנדל"ן למגורים והסיכון בהשקעה בשוק ההון.

הנדל"ן המסחרי בישראל נמצא בשנים האחרונות בצמיחה מתמדת ומרשימה,

הדבר מתרחש הודות לעובדה כי גם השקעה נמוכה יחסית במקרקעין מניבה רווחים גבוהים.