top of page

כמה אחוז מימון עצמי דרוש על מנת לקבל משכנתא מהבנק?

למעשה, זו היא שאלת השאלות שממנה מתחיל התהליך.

בעצם, ככל שאחוז ההון העצמי שלנו יהיה גבוה יותר כך אחוז ההלוואה נמוך יותר.

משכנתא נמוכה יותר, משמע, פחות ריבית.

יחד עם זאת, "הון עצמי", זו הגדרה לא חד משמעית. הון עצמי, הוא למעשה אותו סכום שכבר יש לנו "בכיס" ולבנק לא משנה כל כך,

האם אותו סכום מגיע מחיסכון בקרן השתלמות או הלוואה חיצונית כלשהיא.
חישוב ההון העצמי הנדרש

הטעות הנפוצה ביותר, כי כאשר לצורך חישוב ההון העצמי, לא לוקחים בחשבון את העלויות הנוספות,

כגון תשלום לעורך דין, שיפוץ, רכישת ריהוט, מיסים וכו'.

חישוב ההון העצמי הדרוש, חייב לכלול בתוכו הוצאות ומרכיבים נוספים, שהם מעבר לשווי הנכס עצמו.


לכן, אין תשובה חד משמעית, אך קיימת משמעות רבה להיוועצות עם אנשי מקצוע מתחום הכלכלה והמימון.

ייעוץ מסוג זה, בוודאי יסייע בקבלת ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם

ולהימנע מטעויות שבשלב מאוחר יותר, יעלו לכם בהרבה יותר ממה שציפיתם

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page