top of page
משכנתא לכל מטרה.png

משכנתה לכל מטרה

הלוואת משכנתה לכל מטרה היא הלוואה שניתנת בכפוף לשיעבוד נכס קיים. הלוואה זו תספק לכם כסף נזיל לכל מטרה אפשרית, כמו שיפוץ הנכס, סגירת הלוואות קודמות, סיוע לבני המשפחה ועוד.

משכנתה לכל מטרה לעומת משכנתה "רגילה"
 

משכנתא חדשה היא הלוואה, המועמדת כנגד נכס שברצונכם לרכוש. הנכס בשפה כאשר אתם מעמידים הלוואה כנגד שיעבוד נכס, חשוב לזכור שהיא לעולם תהיה שונה מהלוואת המשכנתא הרגילה במספר מובנים:

משכנתא לכל מטרה "מפגישה" אתכם עם הכסף – הסכום יועבר ישירות לחשבון הבנק האישי שלכם, להבדיל ממשכנתא רגילה שבה הכספים מועברים ישירות למוכר.

ריבית גבוהה ביחס לריבית של משכנתאות לדיור - הלוואות משכנתא לכל מטרה ניתנות לפרק זמן ארוך ולכן הריבית עליהן תהיה תמיד יקרה יותר יחסית למשכנתאות לדיור.

גובה ההלוואה תלוי בשווי הנכס המשועבדשעבוד נכס מקרקעין מקנה לכם סכום בגובה מקובל של 50%-60% משווי הנכס, אם כי האחוזים משתנים לכאן או לכאן בהתאם לגורם שממנו נוטלים את ההלוואה. כדאי לדעת שבגופים חוץ בנקאיים כמו קרנות השקעה, ניתן לפעמים לקבל הלוואה בגובה של עד 70% משווי הנכס.

לקיחת משכנתא לכל מטרה לרכישת נכס נוסף – ניתן להשלים את ההון העצמי לרכישת נכס נוסף, על ידי לקיחת משכנתה לכל מטרה על נכס קיים.

 

משכנתה שניה: עד כמה זה כדאי?

אם יש לכם משכנתא יחסית קטנה, ייתכן ותוכלו לקבל משכנתה נוספת, כך שסכום שתי המשכנתאות יחד יסתכם בשווי של עד מחצית משווי הנכס. כך למשל, שעבוד בית בשווי מיליון שקלים עם הלוואה קיימת בסכום של 150,000 ₪, יאפשר לכם לקבל משכנתא שניה בגובה 350,000 שקלים נוספים.

 

האם כדאי לקחת הלוואה לאיחוד הלוואות?

הרבה אנשים נקלעים לחובות ונוטלים הלוואות שונות כדי להמשיך לשרוד מבחינה כלכלית. אלא שכאשר קיים פער תזרימי גדול בין ההכנסות להוצאות, איחוד הלוואות קצר טווח לא יועיל. היא אמנם תספק לכם מענה מיידי, אך לאורך זמן היא תעמיק את הגירעון שלכם ותקשה עליכם להשיג יציבות כלכלית בעתיד.

לכן, איחוד הלוואות לתוך משכנתה הוא סוג של כיבוי שריפות – עצירת ה"לופ" על ידי בניית מסלול אחיד לכלל ההלוואות שניתנו לכם, בהחזר חודשי קבוע עם ריבית מוקטנת. באופן הזה, תוכלו לצמצמם את הגירעון והחובות עם הזמן. בהנחה ויש לכם נכס, תוכלו להשתמש במשכנתא לכל מטרה כדי לאחד את ההלוואות, לכסות אותן ולהחזיר עליהן תשלום חודשי מסודר.

מה אוכל לעשות עבורכם?

במסגרת פגישת ייעוץ משכנתא איתי, אוכל לסקור באופן מקצועי ומהימן את מצבכם הכלכלי, לקבל תמונה מלאה של היקפי החובות וההלוואות שנטלתם, לרבות המשכנתא הקיימת ולהבין האם כדאי לבצע איחוד הלוואות כנגד שעבוד נכס קיים. אוכל לבחון גם את הכנסותיכם כנגד ההוצאות ואת כושר ההחזר ולבנות הלוואה חדשה ומדויקת, שתתאים ליכולתכם וצרכיכם. את הפרופיל הפיננסי שבנינו יחד, אציג ליועץ הבנק ואנהל משא ומתן מושכל, על מנת לקבל עבורכם הלוואת משכנתא לכל מטרה בתנאים המצוינים ביותר ואסייע לכם לקבל תקופת החזר שתהיה עבורכם חלקה ונוחה.

bottom of page