top of page

שווי בטוחה

כל מה שצריך לדעת על שווי בטוחה

שמעתם את המושג שווי בטוחה ואתם לא בדיוק בטוחים במה מדובר? במאמר זה נעשה לכם סדר ונסביר לכם מתי יש צורך בביצוע בדיקת שמאות עבור שימוש כבטוחה.

מהי בדיקת שמאות לצורך שווי בטוחה

שמאי מקרקעין מבצעים הערכת שווי עבור מגוון נכסים. חשוב מאוד להבין שהמטרה הנפוצה והמוכרת לבדיקת שמאות היא לבדוק את מצב הנכס בשוק. כלומר השווי שנקבע עבור הנכס הוא שווי שוק. בדיקת שמאות לצורך קביעת שווי הבטוחה היא שונה מבדיקת השמאות המוכרת מפני שהמטרה שלה שונה לגמרי.

בבדיקת שמאות לשווי בטוחה המטרה של השמאי היא להבין מה ערך הנכס לצורך שימוש בו כבטוחה לקבלת כספים. כלומר הבדיקה אינה מתחשבת בהיבטים בהם מתחשבת הערכת שמאות לבדיקת שווי שוק מכיוון שמטרתה מתן אשראי כתמורה להערכת שווי הנכס.

שווי בטוחה

אז מה באמת ההבדל בין הערכת שווי שוק להערכת שווי לבטוחה?

ההבדל הוא שבנכסים בהם יש רכיבים בבדיקת השמאות שאינם וודאיים או שהם מצויים במחלוקת משפטית, הערכת שווי הבטוחה תהייה שמרנית יותר (כלומר נמוכה יותר) מהערכת שווי השוק. נניח למשל שאנו עוסקים בשווי של דירה שבשכונה שלה יש תכניות לבנייה שמעלות את ערך שווי השוק, אם תכניות אלה אינן מאושרות עדיין לחלוטין, בהערכת שווי הבטוחה הם לא יילקחו בחשבון.

כמו כן, בהערכת שווי בטוחה השמאי לא יתחשב ברכיבים אחרים שנובעים מבנייה לא חוקית או משימוש חורג מהיתר. כלומר ההבדל בין הערכת שווי שוק להערכת שווי לבטוחה הוא שבהערכת שווי עבור בטוחה הבדיקה היא מאוד זהירה ולא לוקחת בחשבון מרכיבים ספקולטיביים שאינם וודאיים.

הבדל זה נובע כמובן מהמטרות השונות שעבורן בדיקות השמאות נעשות. הערכות עבור שווי לבטוחה נעשות על מנת לתת אשראי, כלומר הלוואה, ולכן הן אינן רוצות להסתכן במרכיבים שאינם וודאיים.

מכאן שההבדל כמובן בא לידי ביטוי בהבדלים גדולים מאוד בגובה הערכות שווי לבטוחה לעומת גובה הערכות שווי שוק. לעיתים יש הבדל של עד פי שלוש בין שתי ההערכות, מכיוון שהערכת שווי השוק לא לוקחת בחשבון מרכיבים שמעלים את ערך הדירה מבחינת שווי השוק.

אם אתם נדרשים לביצוע בדיקת שמאות לצורך שווי בטוחה, משרד דונם ישמח לעמוד לרשותכם ולבצע עבורכם את בדיקת השמאות תוך ליווי מלא. משרד דונם הינו משרד בוטיק שמתמחה בעולם הנדל"ן ומספק את כלל השירותים הקשורים בעולם הנדל"ן. ליצירת קשר ולקבלת מידע נוסף לחצו כאן.

bottom of page