top of page

בדיקת שמאי לדירה

הערכת שמאי לדירה

מהי הערכת שמאי לדירה ומה היא כוללת?

שמאי לדירה מספק הערכה על מצבו של הנכס ושוויו, בהתאם למגוון פרמטרים. שימוש בשירותיו של שמאי להערכת דירה, נעשה על ידי בעל הנכס במקרים שבהם הוא מעוניין למכור או להשכיר את הנכס, על ידי המשכיר או הקונה המעוניין לרכוש זכויות בנכס, או על ידי מי שמעוניין בלקיחת משכנתא מהבנק, שבמסגרתה נדרש לערוך שמאות דירה למשכנתא.

כמו כן, בדיקת שמאי לדירה עשויה להיות רלוונטית במקרים שבהם מגיעים לבעל הזכות במקרקעין פיצויים. למשל, כאשר ערכה של הדירה ירד בעקבות תכנית שאושרה באזור הדירה, במקרים שבהם הדירה הופקעה על ידי המדינה ועוד.  

הערכת שמאי לדירה כוללת מגוון בדיקות מקיפות, ביניהן בדיקה של זכויות הבנייה הקיימות בנכס; בדיקה של מצבו המשפטי של הנכס, ובכלל זה בדיקה של הנכס בטאבו לצורך זיהוי קיומם של עיקולים ושעבודים אפשריים על הדירה, בדיקה מי הוא הבעלים החוקיים של הדירה, בדיקת קיומו של תקנון לבניין המשותף וקיומם של כללים הנוגעים לרכוש המשותף ועוד; בדיקת מצבו הפיזי של הנכס, לרבות מתי נבנה והאם קיימים ליקויים; בדיקת מיקומה של הדירה ושל אופי האזור שבו היא נמצאת, לרבות קיומם של מפגעים סביבתיים בסמוך לנכס (אנטנות סלולריות, מפגעי זיהום סביבתיים ועוד); בדיקה של היתרי הבנייה וקיומן של חריגות בניה בהתאם; בדיקת היטלים ומיסים על הנכס (מס שבח, מס רכישה והיטלים נוספים).

הדו"ח שמפיק שמאי המקרקעין בסופו של התהליך, מפרט את הממצאים שאליהם הגיע ותחשיב שווי הנכס ומהווה מסמך משפטי, שניתן לעשות בו שימוש אל מול גורמים רשמיים

במספר לא מבוטל של מקרים, במהלך בדיקת השמאות מתגלות בעיות שונות במקרקעין הנסתרות מן העין, כמו בעיות מיסוי, שעבודים קיימים, בנייה בלתי חוקית וגורמים נוספים שמובילים לירידה בערכה של הדירה לעומת זה שנדרש מצד בעליה. לפיכך, בדיקת שמאי לדירה מהווה חלק חשוב בתהליך הרכישה או המכירה של הנכס ואף על פי שהיא דורשת הוצאת משאבים נוספים, רצוי לא לוותר עליה.

בדיקת שמאי לדירה

מחיר הערכת שמאי לדירה

מחיר הערכת שמאי לדירה, כמו בכל תחום, משתנה משמאי מקרקעין אחד לאחר ונקבע בהתאם לניסיונו של השמאי ולמוניטין שצבר, למטרה שלשמה נשכר השירות ולשימוש שנעשה בנכס. כמו כן, המחיר מושפע מאופיו של הנכס, ולרוב שכר הטרחה שישולם בעבור השירות יהיה גבוה יותר כשמדובר בהערכת שווי של בית פרטי צמוד קרקע, בהשוואה לזה שיידרש בעבור הערכת שווי דירה בבניין.

אף על פי שהעלות הנדרשת בעבור השירות מהווה פקטור משמעותי בתהליך בחירת איש המקצוע, חשוב גם לבחור בשמאי מקרקעין מוסמך שצבר ניסיון מקצועי מוכח בתחום, זאת לאור חשיבותה הגבוהה של עסקה למכירה או לרכישה של נכס מקרקעין.

דונם הוא משרד בוטיק המתמחה בעולם הנדל"ן ועוסק בנישות מגוונות בתחום. בין שירותי המשרד: משכנתא חדשה, משכנתא לכל מטרה, מחזור משכנתא, משכנתא לגיל השלישי, משכנתא לנכס מסחרי ועוד. המשרד פועל על פי מודל "ONE STOP SHOP", המאפשר מענה מלא במקום אחד. לקבלת מידע נוסף בקרו בכתובת http://dunamreal.com/ או צרו קשר בטלפון מספר 04-6055755 או באמצעות המייל office@dunamreal.com.

bottom of page