top of page

מחיר שמאות למשכנתא

שמאי משכנתא- מחיר

מה הוא מחיר השירות בעבור שמאות למשכנתא?

עלות רכישת דירה אינה משתקפת אך ורק ממחיר הדירה שאותה אתם מבקשים לרכוש, אלא כוללת בתוכה מגוון הוצאות שונות, ביניהן מס רכישה, שכר טרחה לעורך דין, מחיר שמאות למשכנתא ועוד. לקיחת משכנתא מהבנק, מחייבת את מבקש ההלוואה לבחור באחד משמאי המקרקעין המאושרים והמוצעים על ידי הבנק, לצורך ביצוע בדיקת שמאות לדירה.

עריכת שמאות למשכנתא, נועדה לצמצם את הסיכון בו נושא הבנק והיא זו שתכריע בפועל מה הוא סכום המשכנתא שהבנק יעניק ללווה. כלומר, אף על פי שהתוצאה שאליה הגיע השמאי מטעם הבנק ביחס לשווי הנכס עלולה להיות נמוכה יותר משוויו של הנכס בהתאם למחירו בשוק או מזה שנקבע בחוזה הרכישה, היא זו שעל בסיסה יקבע גובה המשכנתא ואחוזי המימון. אולם, במקרים שבהם הערכתו של השמאי גבוהה מהמחיר הנקוב בחוזה, המחיר הנמוך יהיה זה שיקבע.

שכר טרחתו של שמאי המשכנתא שנבחר מתוך רשימה שהוצעה על ידי הבנק, מוטל באופן ישיר על כתפיו של מבקש המשכנתא ומחושב בהתאם לתעריפיו של הבנק, כאשר לכל בנק טבלת מחירים משלו. שכר הטרחה מחושב על פי מגוון משתנים, כמו גודלו של הנכס, מיקומו, קיומם של ליקויים ועוד. כמו כן, יש לציין כי מחיר שמאי משכנתא בעבור לקוחותיו של הבנק, נמוך בצורה משמעותית מהמחיר שהיה על מבקש המשכנתא לשלם אם היה מבקש לקבל את אותו השירות באופן פרטי. 

אז כמה עולה שמאי משכנתא? כאמור, עלות שמאי משכנתא משתנה בין בנק אחד לאחר, ויכולה לנוע בין 350 ל-950 ₪ לערך. כך למשל, בבנק מזרחי טפחות תשלמו 350 ₪ בעבור שמאות לדירה שערכה אינו עולה על 400,000, 450 ₪ בעבור דירה שעלותה בין 400,000-800,000, 620 ₪ לדירה שעלותה נעה בין 800,000 – 1,400,000, 920 ₪ לדירה שעלותה היא 1,400,000 – 2,000,000 ובעבור דירה שעלותה עולה על 2,000,000, מחיר השמאות יקבע בין השמאי ללווה.

לעומת זאת, שמאות מקדימה למשכנתא היא מקיפה בהרבה ומחירה גבוה יותר בהתאם. מחירה של שמאות מקדימה אינו מפוקח על ידי הבנק נותן המשכנתא ועשויה לנוע לרוב בין 2,000 ל-3,500. כמו כן, בחירת השמאי לפני בחירת הבנק שבו תילקח המשכנתא, חושפת את מבקש המשכנתא בפני הסיכון כי השמאי שנבחר אינו עובד עם הבנק, ואז הלווה יידרש לשלם בעבור שמאות חדשה מתוך רשימת השמאים המוצעת.

מחיר שמאות למשכנתא

מה כולל מחיר השמאות למשכנתא?

שמאי המקרקעין מטעם הבנק או כזה שנבחר באופן פרטי לעריכת שמאות מוקדמת, יעריך את שוויו של הנכס בהתאם לכמה משתנים: תקינותו של הנכס ברמה ההנדסית וברמת הרישום המשפטי הקיים, חריגות בניה שבוצעו בנכס וקיומן של בטוחות כמו למשל שעבודים או משכונים.

דונם הוא משרד בוטיק המתמחה בעולם הנדל"ן ואשר עוסק בנישות מגוונות בתחום. בין השירותים שהמשרד מספק: משכנתא חדשה, משכנתא לכל מטרה, מחזור משכנתא, משכנתא לגיל השלישי, משכנתא לנכס מסחרי ועוד. המשרד פועל על פי מודל "ONE STOP SHOP", המאפשר מענה מלא במקום אחד. לקבלת מידע נוסף בקרו בכתובת http://dunamreal.com/ או צרו קשר בטלפון מספר 04-6055755 או באמצעות המייל office@dunamreal.com.

bottom of page