top of page

שווי נכסים

הערכת שווי נכס

מהי הערכת שווי נכס ומה היא כוללת?

הסיבות שיכולות להוביל אדם לבצע הערכת שווי נכס מרובות ומגוונות: בעבור הליכים משפטיים שונים, לצורך הפחתת תשלום היטל ההשבחה או תשלום לרשות מקרקעי ישראל, רכישת נכס, מכירת נכס, חלוקה אובייקטיבית של הנכסים המשותפים במסגרת הליכי פירוק שותפות ועוד.

במרבית המקרים, שווי נכס ניתן להערכה מדויקת רק לאחר בדיקה מקיפה של איש מקצוע בתחום, בשל קיומם של משתנים רבים אשר נסתרים מן העין. שווי נכסים נבחן על פי מגוון פרמטרים ונקבע בהתאם לשלל בדיקות מקיפות. כך למשל, כחלק מבדיקת שווי הנכס יש לשקול את סביבתו והאזור שבו הוא נמצא, לרבות האם הוא מצוי בעיר גדולה, בפריפריה, בישוב אמיד וכדומה. משתנה נוסף וחשוב שנלקח בחשבון הוא גודלו של הנכס וכמות החדרים שהוא מכיל. בנוסף, יש לבחון מה הם השירותים הנלווים אל הנכס, למשל קיומן של חניה ומעלית.

כמו כן, ישנם גורמים נוספים המשפיעים על שוויו של הנכס, ביניהם מצבו המשפטי והפיזי: האם הדירה משופצת והאם קיימים ליקויים?, רישום הנכס בטאבו וקיומם של עיקולים או שעבודים על הדירה, חריגות בנייה קיימות ועוד. בנוסף, יש להתחשב בתשתיות הקיימות, בזכויות הבניה ופוטנציאל הרחבתו של הנכס, באופן שבו הדירה מחולקת וכדומה.

הערכת שוויו של הנכס יכולה להתבצע באופן עצמאי על ידי בעל הנכס, בהסתייעותו של שמאי מקרקעין או על ידי מתווך. יחד עם זאת, חשוב לשים לב ליתרונות ולחסרונות הכרוכים בכל אחת מהאפשרויות ולשאוף ככל הניתן להערכה מדויקת.   

מה החשיבות של הערכת שווי נכס מקצועית ומדוקדקת?

הערכת שווי נכס מדויקת היא בעלת חשיבות גבוה המשתנה בהתאם למטרה לשמה היא בוצעה מלכתחילה. כך למשל, במקרים שבהם אדם מבקש למכור את נכסו, עליו לבצע הערכת שווי לנכס ולקבוע מה מחירו בהתאם. במקרים כאלה, תמחור שגוי וגבוה מדי של הנכס, עלול להרחיק קונים פוטנציאליים מכניסה לעסקה ובכך לעכב את מכירת הדירה ואת הפקת הרווחים ממנה בהתאם. כמו כן, תמחור נמוך מדי של הנכס, מוביל באופן ישיר להפסד כספי ממכירתו של הנכס.

שווי נכסים

מנגד, כאשר הדירה מוצעת למכירה בהתאם לערכה הנכון ותוך התחשבות בכלל המשתנים הרלוונטיים, הקונים הפוטנציאליים מבינים כי מולם נמצא מוכר רציני ואמין וכי מדובר בנכס המתומחר כראוי.

הערכת שוויו של נכס על ידי שמאי מקרקעין מוסמך היא לרוב מדויקת, שכן השמאי מנוסה בתחום ובניגוד לבעל הנכס יכול להעריך את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית. עבודתו של השמאי כוללת את הגעתו אל הנכס וביצוע בדיקות פיזיות מקיפות, לצידן של בדיקות בלשכת המקרקעין ובעירייה. בסיום העבודה, שמאי המקרקעין מפיק דו"ח המפרט את כלל הממצאים ואת התחשיב של שווי הנכס ומהווה מסמך משפטי.

דונם הוא משרד בוטיק המתמחה בעולם הנדל"ן ואשר עוסק בנישות מגוונות בתחום. בין השירותים שהמשרד מספק: משכנתא חדשה, משכנתא לכל מטרה, מחזור משכנתא, משכנתא לגיל השלישי, משכנתא לנכס מסחרי ועוד. המשרד פועל על פי מודל "ONE STOP SHOP", המאפשר מענה מלא במקום אחד. לקבלת מידע נוסף בקרו בכתובת http://dunamreal.com/ או צרו קשר בטלפון מספר 04-6055755 או באמצעות המייל office@dunamreal.com.

bottom of page