top of page

איחוד הלוואות בבנק

 

איחוד הלוואות בבנקים – כדאיות ותנאים

ההלוואות שנטלתם לצורך קניית רכש, רכישת דירה, לימודים, טיולים וכדומה, עלולות להתגלות כחרב פיפיות. למעשה, קניתם מהבנק כסף תמורת יותר כסף. על כל 1 ₪ תחזירו 1.5 ₪, 2 ₪ וכן הלאה בהתאם לתנאי ההלוואה. על כן, קל להיכנס למצב שבו מקורות ההכנסה אינם מכסים את ההחזרים, ובוודאי אם כבר יש קושי כלכלי שלא מאפשר לעמוד בהוצאות השוטפות. למעשה, נטילת הלוואות נוספות במצבים אלו רק מגדילה את הנטל. אז אם הגעתם למצב של קושי לעמוד בהחזרים של מספר הלוואות שניטלו לאורך השנים, והנטל הולך ומכביד, קיימת אפשרות של איחוד הלוואות בבנק, וכן בגופים חוץ בנקאיים כמו חברות ביטוח וקרנות למיניהן.

משעבדים את הנכס על מנת לקבל הלוואה גדולה

לעיתים קרובות איחוד הלוואות בבנקים זוכים לשם 'משכנתא לכל מטרה'. זאת מכיוון שהעיקרון הוא העמדת הנכס שלכם כבטוחה המשועבדת לבנק, בתמורה למשכנתא שיכולה להגיע במרבית המקרים עד למחצית משווי הנכס. יש לציין כי האפשרות פתוחה גם בפני מי שעדיין משלם משכנתא על הנכס, רק שבמקרה הזה יורדת מסכום ההלוואה יתרת תשלומי המשכנתא. למעשה, 'משכנתא לכל מטרה' ניתן לקחת לצרכים רבים, אך כאן אנו מדברים על איחוד הלוואות, כלומר, המטרה הראשונה והעיקרית של ההלוואה היא החזר של הלוואות קודמות שמגבילות וחונקות אתכם. הבנק יעמוד על כך שההלוואה הניתנת לכם תשמש קודם כל לסגירת/איחוד ההלוואות הקודמות, ורק לאחר מכן היתרה (אם תהיה) תעמוד לרשותכם.

למהלך הזה קיימים יתרונות רבים, ובהם פריסה הרבה יותר ארוכה של התשלומים, ריביות נוחות יותר, שליטה פיננסית גבוהה עקב איחוד של ההחזרים תחת קורת גג אחת, ארגון וייצוב המצב הפיננסי שלכם, ועוד.

איחוד הלוואות בבנק

האם כולם יכולים לבצע איחוד הלוואות בבנק?

ראשית, נציין כי קיימת אפשרות לאיחוד הלוואות גם ללא נכס, וכאן הבדיקות שיבצע הבנק יהיו עוד יותר משמעותיות עקב הסיכון שהוא נוטל במתן הלוואה גדולה. בנוסף, התנאים יהיו לרוב פחות נוחים מבחינת הפריסה והריביות. במקרה שיש לכם או לקרובי משפחה נכס שיכול לשמש כבטוחה, קיים סיכוי טוב לקבלת משכנתא לכל מטרה, אם כי ייבדקו כמובן מספר תנאים. לדוגמא, הבנק יבדוק את דירוג האשראי שלכם, המעיד על יכולות ההחזר ומוסר התשלומים, וכן את ההכנסות שלכם ממקורות שונים ואת ההוצאות השוטפות. כל אלו יעידו לבנק על רמת הסיכון ובהתאם לכך ייגזרו החלטות לגבי עצם מתן ההלוואה, גובה הסכום, הריביות, הפריסה ותנאים נוספים.

בנוסף, המטרה של ההלוואה עשוי להשפיע על גובה הסכום, והבנק בהחלט ידרוש מכם להצהיר על המטרה. כמובן שיהיה צורך להראות את המסמכים הקשורים לבעלות והזכויות על הדירה, ובמידה וקיימת עליה משכנתא הבנק יבחן את גובהה מול ההון העצמי העומד לרשותכם, מה ששוב מעיד על הסיכון ומכאן משפיע על התנאים.

 

למידע נוסף וסיוע באיחוד הלוואות בבנק

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ליווי מקצועי, הנכם מוזמנים לפנות אל דונם נדל"ן ופיננסים בטלפון 04-6055755, במייל office@dunamreal.com או דרך האתר.

bottom of page