top of page

איחוד הלוואות למקום אחד

יוקר המחייה בישראל, ביחד עם העלייה ברמת החיים, הובילו יחידים ומשפחות רבות לנטילת הלוואות מגורמים שונים לצורך רכישת הרכב, לכיסוי הלוואות קודמות, כמשכנתא עבור הדירה, למימון חתונה, חופשות וכן הלאה. כך יצא שחלק גדול ממשקי הבית בישראל מצוי תחת נטל הלוואות, המאתגרות מאוד את יכולות ההחזר. במצבים כאלו של ריבוי הלוואות, ניתן לבצע איחוד הלוואות למקום אחד, אפשרות חד פעמית שניתן לבצע מול בנק או גורם חוץ בנקאי.

הקלה משמעותית של נטל ההחזרים

במילים פשוטות, איחוד הלוואות למקום אחד משמעו שאתם נוטלים הלוואה אחד גדולה יחסית, המשמשת לכיסוי של מספר הלוואות יותר קטנות. על פי רוב, המהלך מבוצע כנגד נכס המשמש כבטוחה עבור הגורם המלווה (דירה, בית), מה שמאפשר פריסת תשלומים נרחבת וריביות נוחות יותר, בוודאי מאלו של הלוואות רגילות. המשמעות הראשונה והברורה היא הקטנת נטל ההחזרים החודשיים, מרווח נשימה ואפשרות להתארגנות יותר נכונה ומושכלת מבחינה פיננסית.

 

ניקח למשל משפחה שיש לה 4 הלוואות מגורמים שונים. הראשונה היא הלוואה לכל מטרה בסך 150 אלף ₪ בהחזר של 2,500 ₪ למשך 6 שנים, השנייה בסך 100 אלף ₪ עבור הרכב בהחזר של 1800 ₪ לחודש ל- 5 שנים, השלישית בסך 80 אלף ₪ ל- 3 שנים בהחזר של 2,600 ₪, ועוד משכנתא של 600 אלף ₪ ל- 25 שנה בהחזר של כ- 3,000 ₪ לחודש. בחישוב הכולל, המשפחה משלמת 9,900 ₪ בהחזרים חודשיים על כלל ההלוואות. במידה והמשפחה תבצע איחוד של ההלוואות, הרי שכתלות במשא ומתן מול הגורם המלווה ניתן להגיע להחזרי משכנתא העומדים על 4,500 – 5,000 ₪ לחודש. כלומר, משפחה זו חסכה לעצמה כ- 4,000 ₪ בהחזרים החודשיים, על כל המשתמע מכך מבחינת מרווח הנשימה.

איחוד הלוואות למקום אחד

הסכומים שלעיל הם כמובן רק דוגמא תיאורטית, ואילו הסכומים בפועל ישתנו ממקרה למקרה. למשל, תנאי ההלוואה תלויים בגובה הסכום שעוד יש להחזיר מהמשכנתא (אם קיימת), בשיעור ההלוואה ממקורות המימון של המשפחה, בניתוח של מצבה הפיננסי, בדירוג האשראי שלה, בשווי הנכס שניתן להעמיד כבטוחה, בתנאים והמגבלות שמציב הגורם המלווה, ועוד.

בנוסף לכך, הסכומים בפועל תלויים מאוד ביכולות המיקוח של הלווים. לשם כך יש להכיר היטב את הגורמים המלווים ודרך פעולתם, את המסלולים והריביות, וכיצד מנהלים משא ומתן אפקטיבי המוביל לתנאים הנוחים ביותר מבחינת החזרים וריביות. זאת, כמובן, לצד הבנה מעמיקה של המצב הפיננסי האישי והצרכים כיום ובעתיד, ובהתאם לכך גיבוש ההלוואה הנכונה ביותר עבורכם. בדיוק למען מטרה זו עומדים לרשותכם המומחים שלנו.

 

סיוע וליווי מקצועי באיחוד הלוואות

איחוד הלוואות מתבצע לרוב כנגד נכס (שאין או שיש עליו משכנתא), אם כי ניתן לבצע את ההליך גם ללא נכס בתנאים מסוימים. בכל מקרה, אנו ממליצים בחום להסתייע במומחים בעלי ניסיון רב שיעזרו לכם להפיק את המיטב מההליך, אותו ניתן לבצע פעם אחד בלבד. לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ליווי מקצועי, הנכם מוזמנים לפנות אל דונם נדל"ן ופיננסים בטלפון 04-6055755, במייל office@dunamreal.com או דרך האתר.

bottom of page