top of page

אחוז מימון

המדריך לרוכש הדירה – כיצד נקבע אחוז המימון במסגרת המשכנתא לרכישת הדירה ?

בין השאלות שאנחנו שואלים במסגרת הליך לקיחת משכנתא מהבנק, אנחנו תוהים כמה הון עצמי אנחנו זקוקים למשכנתא שלנו ומהו גובה אחוז המימון שנקבל. על מנת לחשב את הסכום ההתחלתי לו נזדקק במסגרת המשכנתא, עלינו להבין מה הוא אחוז המימון לו אנחנו זכאים במסגרת המשכנתא שלנו ועל פי איזה קריטריונים הוא נקבע. אנחנו ריכזנו פה עבורכם את הפרטים שחשוב להבין בנוגע לאחוז המימון, כיצד הוא נקבע ועל פי איזה פרמטרים.

מה הוא אחוז המימון, מי קובע את הגובה שלו ועל פי מה ?

על מנת לקבוע מה הוא אחוז המימון שצריך עבור נטילת משכנתאות, ישנן הגבלות שקבע בנק ישראל על נטילת המשכנתאות. בנק ישראל מגביל למעשה את גובהו של השיעור להלוואת המשכנתא והוא גוזר את שיעור זה מהמחיר של הדירה שאתם עתידים לרכוש. במסגרת הנחיות בנק ישראל לגבי אחוז המימון שתוכלו לקבל במסגרת המשכנתא, תוכלו לקבל תמונה ברורה של גובה ההון העצמי לו תזדקקו על מנת לרכוש את הדירה שלכם ולקבל את המשכנתא שלכם. לפיכך, על מנת להבין מה הוא אחוז המימון שאפשרי לקבל במסגרת המשכנתא שלכם, צריך להבין מה הוא סוג הדירה שאתם רוכשים.

אחוז מימון

מה הם אחוזי המימון השונים לדירות מהסוגים השונים ?

בעוד עבור דירה יחידה שיעור המשכנתא המותר על פי ההנחיות של בנק ישראל הוא 75%, עבור דירה חליפית המיועדת למשפרי דיור שיעור המשכנתא המותר הוא 70%. בנוסף, אם אתם מעוניין במשכנתא עבור דירה להשקעה או עבור כל מטרה אחרת, שיעור המשכנתא המותר הינו 50%. זאת ועוד, במסגרת הלוואות לדירות במחיר מופחת, כמו לדוגמא מחיר למשתכן, אחוז המימון יכול להגיע ל-90% מימון ואף יותר, ועל כן ההון העצמי שתזדקקו לו הינו נמוך באופן יחסי. כפי שניתן לראות, בין דירה לדירה, גובה אחוז המימון משתנה באופן משמעותי וחשוב להכיר זאת.

למי אוכל לפנות לשם קבלת שירותי ייעוץ בנוגע לכך?

אם אתם מעוניינים ביועץ משכנתאות שיוכל לסייע לכם עם שאלת אחוז המימון של המשכנתא שלכם ובניית תמהיל המשכנתא בהתאם להון העצמי שלכם, יש לנו את המקום בשבילכם. משרד הבוטיק דונם, המנוסה ומתמחה בכל נישה של עולם הנדל"ן יסייע לכם בייעוץ מימון ומשכנתאות במסגרת רכישת הדירה שלכם. על מנת לקבל פרטים נוספים וייעוץ מצוות המשרד המנוסה והמקצועי בנוגע לשאלות על אחוז המימון, אתם  מוזמנים לפנות במספר הטלפון 04-6055755.

bottom of page